heimlich-maneuver-rib-city-tara-swiderski

heimlich-maneuver-rib-city-tara-swiderski

Tara Swiderski (far right) performs the Heimlich Maneuver.

Tara Swiderski (far right) performs the Heimlich Maneuver.